18.04.2013

AldisUdris

Kad Ādams grēkoja, viņš bēga no Dieva; kad grēcinieks sāk ticēt, viņš atgrie˛as atpakaļ.