9.02.2006

AldisUdris

Tēvs, es pateicos Tev par Tavu žēlastību, kas ik rītu ir jauna. Pateicos par miegu, veselību un spēku; par jauno dienu ar tās jaunajām izdevībām darbam un kalpošanai; par to visu un vēl par daudz ko citu es Tev pateicos. Pirms uzlūkoju citu cilvēku sejas, ļauj man uzlūkot Tevi, kas esi mana veselība un mans Dievs. Bez Tavas vadības negribu … Read More

9.12.2003

AldisUdris

Ak, Dievs, Tu esi atradis mūs, nevis mēs Tevi. Brīžam mēs Tevi tik tikko saskatām: drūmās, pelēkās zemes miglas aptumšo Tavu godību. Bet citos – bagātāki svētītos brīžos Tu pacelies pār mūsu dvēselēm – un tad mēs pazīstam Tevi: gaismu visam, ko mēs saredzam; dzīvību visam, kas mūsos nav vēl miris; veselības un dziedināšanas nesēju, miera un patiesības atklājēju. Mēs … Read More