13.03.2012

AldisUdris

Cilvēkiem, kuri cieš no mazvērtības kompleksa, pateicības jūtas pārtop par sava veida atriebību: pretpakalpojumu šie cilvēki izdara nevis tāpēc, ka viņiem ir patīkami pateikties, bet tādēļ, ka tiem nepatīk būt parādā.

22.11.2004

AldisUdris

Tas, kurš vēlas paveikt kaut ko lielu uzreiz, vienā piegājienā – tas nekad neko lielu nepaveiks.

20.10.2003

AldisUdris

Ak, Kungs, dzīvības un nāves Valdnieks, kas uzturi mani savā spēkā un žēlastībā, noskaties uz mani ar laipnību. Piedod man, ka līdz šim tik bieži esmu aizmirsis pienākumus, kurus Tu man esi uzticējis, un ļāvis aiziet dienām un stundām, par kurām man jāuzņemas atbildība. Atgādini man, ak, Dievs, ka katra diena ir Tava dāvana, kas jāizlieto saskaņā ar Tavām pavēlēm. … Read More