1.10.2004

AldisUdris

Kristum nebija aizsardzības. Savā dzīvē un nāvē Viņš uzņēma visas pasaules grēku, neatbildot ar grēku: “Viņš zaimots neatbildēja ar zaimiem” (1.Pēt. 2:23). Ja mēs gribam iet to pašu ceļu (t.i., saglabājot mūsu vidū tādu pašu sadraudzības kvalitāti, kāda Jēzum bija ar Viņa Tēvu), mums nemaz nav jāraugās pasaulē, lai uzzinātu, ko tas maksās. Mūsu pašu kristīgais brālis uzkraus mums savus … Read More