16.05.2012

AldisUdris

Nekad neaizmirsti, ka tu nevari sabojāt citu mūžu kā vien to, kuru dzīvo, un nevari dzīvot citu mūžu kā tikai to, kuru esi sabojājis.

29.06.2011

AldisUdris

Kas nav derīgs bišu saimei, tas nav derīgs arī bitei.

20.05.2011

AldisUdris

Māksla dzīvot vairāk līdzinās dūru cīņas mākslai nekā dejas mākslai, jo vajag stāvēt stingri un vienmēr būt gatavam uz necerēto, nevis uz to, kas iepriekš zināms.

9.02.2011

AldisUdris

Es šodien tikšos ar cilvēkiem, kas pārāk daudz runā, ar cilvēkiem, kas ir savtīgi, egoistiski, nepateicīgi. Taču es nedz brīnīšos, nedz satraukšos, jo nevaru iedomāties pasauli bez šādiem cilvēkiem.