23.12.2010

AldisUdris

Dzīvība, patiesā īstā dzīvība ir tikai Dievā. Dievs ir dzīvība un dod dzīvību. Lai mēs saņemtu dzīvību, tas varēja notikt tikai tā, ka Dievs deva mums Savu Dēlu. Kam Dēls ir, tam ir dzīvība!