26.10.2004

AldisUdris

Pirmo jautājumu, kuru Tev [Jēzum] uzdeva tuksnesī, Tu noraidīji. Tu to noraidīji brīvības vārdā, brīvības, kuru Tu cēli par visu augstāk. Un taisni šai jautājumā slēpās šīs pasaules lielais noslēpums. Pieņēmis “maizi”, Tu atbildētu vispārējām un mūžīgajām cilvēces skumjām, kā katrai būtnei par sevi, tā visai cilvēcei kopā: “Kā priekšā locīt ceļus?” Nav cilvēkam nemitīgāku un mūžīgāku rūpju, kā tad, … Read More