8.05.2012

AldisUdris

Slinkums velkas tik lēni, ka nabadzība to ātri panāk.

19.03.2012

AldisUdris

Slinkums sākas ar zirnekļa tīkliem, taču beidzas ar dzelzs važām.

21.09.2011

AldisUdris

Domā par šīm lietām: no kurienes tu nāc, uz kurieni tu dodies, un kam tev būs jādod norēķins.

2.09.2011

AldisUdris

Tims bija tik izglītots, ka prata zirgu nosaukt deviņās valodās, bet reizē tik dumjš, ka jāšanai zirga vietā nopirka govi.

23.09.2010

AldisUdris

Nomazgā savus pirkstus, pirms rādi uz maniem traipiem!

19.04.2010

AldisUdris

Viena diena ir vērtīgāka par divām rītdienām. Par to, kas es būšu, es kļūstu jau tagad.

27.10.2009

AldisUdris

Vispirms lūgsim Dievu! Esmu piedzīvojis lielu vecumu, bet, jo ilgāk es dzīvoju, jo skaidrāk redzu, ka visas cilvēces likteni vada Dievs. Ja zvirbulis nevar nokrist no jumta bez Viņa ziņas, kā tad tāda valsts varētu kļūt stipra bez Viņa palīdzības?

6.04.2009

AldisUdris

Alkatība un laime nekad nav sastapušās; tāpēc nav brīnums, ka tās nepazīst viena otru.

9.11.2007

AldisUdris

Apmierinātība nabagos dara bagātus; neapmierinātība bagātos dara nabagus.

12.12.2006

AldisUdris

Dusmas nekad nav bez iemesla, bet reti kad šis iemesls ir pietiekami liels.