Aktuālais Mateja draudzē pēc 12. maija

“Beidzot – topiet stipri savā Kungā un Viņa varenajā spēkā.”
(Ef. 6:10)

Bībele mums māca iet cauri pārbaudījumiem Dieva varenajā spēkā. Arī šis laiks ir pārbaudījumu un dažādu izaicinājumu pilns, bet joprojām Tas Kungs paliek uzticams visās lietās.

Mateja draudze seko līdzi izmaiņām valsts noteiktajā kārtībā un atbildīgi ievēro noteikumus. 12. maijs ienesis izmaiņas līdzšinējos ierobežojums, kas saistīti ar vīrusa Covid-19 izplatīšanos. Patlaban iekštelpās atļauts pulcēties līdz trijām stundām un līdz 25 cilvēkiem, ievērojot divu metru distanci un nodrošinot dezinfekcijas līdzekļus. Lai veidotu pilnvērtīgu dievkalpojuma tiešraidi, svētdienās draudzē kalpo aptuveni 20 draudzes locekļi, un ikvienam ir nodrošināta iespēja to darīt droši, ievērojot noteiktās prasības valstī.

Ņemot vērā arī Baptistu draudžu bīskapa aicinājumu lielajām draudzēm vēl pagaidām nepulcēties, ir pieņemts lēmums dievkalpojumus joprojām nodrošināt attālināti Mateja draudzes youtube.com kanālā (https://www.youtube.com/channel/UCG8xWSeUsjCv4JjMDZsU89Q).

Aicinām ikvienu būt atbildīgam pret sevi un līdzcilvēkiem, un ievērot noteiktos ierobežojumus.  Mateja draudzes padomes loceklis Egīls Grigs atgādina par lielisko iespēju būt par piemēru un liecību saviem līdzcilvēkiem, jo tas bieži vien spēj pateikt daudz vairāk kā vārdi.

Varam būt pateicīgi Dievam, ka Mateja draudzei ir visas iespējas nodrošināt dievkalpojumu pārraidi, ka mediju kalpošanas nozare ir tikusi aktualizēta jau pāris gadus atpakaļ, tāpēc šobrīd tas ir mūsu ieguvums. Attālināti šobrīd notiek ne vien iknedēļas dievkalpojums plkst. 11.30, bet arī sadraudzība platformā Zoom, tāpat arī Alfa kurss un laulāto kurss, kas pulcē cilvēkus tiešsaistē, lai runātu par aktuālo ikviena cilvēka dzīvē un attiecībās ar līdzcilvēkiem un Dievu.

Mazo grupu vadītāja Kristīne Miļevska atgādina, ka mazā grupa ir lieliska iespēja kopt sadraudzību arī šajā laikā. Daļa grupu līdz šim tikušās attālināti un tagad labprāt sanāk kopā svētdienā, lai kopīgi piedalītos dievkalpojumā, to skatoties attālināti. Tā ir iespēja arī Tev kopt sadraudzību šajā laikā, kad mūsu dievnamā nepulcējamies.

Pavadīsim šo laiku Dieva varenajā spēkā, būsim par atbalstu un liecību saviem līdzcilvēkiem, lai, iespējams, jau tuvā nākotnē sirsnībā un mīlestībā varētu atkal tikties mūsu dievnamā!