2.01.2009

AldisUdris

Vissvētākais nav tas cilvēks, kurš visvairāk lūdz vai gavē; arī tas ne, kurš daudz ziedo vai ir visvairāk izslavēts ar savu atturību, šķīstumu vai godīgumu. Vissvētākais cilvēks ir tas, kurš visvairāk pateicas Dievam.

26.08.2005

AldisUdris

Ja es tagad vēlos pats no sevis šai ticībai kaut ko pievienot (piem., iekšēju pārliecību), un ja šī lielā un brīnišķīgā ticība ir defektīva un mani neglābj līdz brīdim, kamēr neesmu tai pielicis klāt pats savas izjūtas, vai tad ar to visvien–kāršākā veidā netiek pasacīts, ka ticība viena pati nespēj mani taisnot? … Viss, ko es gribu pateikt par šiem … Read More

24.09.2003

AldisUdris

Ja jūs šobrīd apstātos un padomātu, kādēļ neesat tik dedzīgi kā pirmie kristieši, jūsu pašu sirdis jums pateiktu priekšā, ka pie vainas nav nedz jūsu paviršība, nedz nepietiekamās spējas. Problēma ir tā, ka jums nekad pa īstam nav bijis tāda nodoma.

3.10.2002

AldisUdris

Lai izmainītu savu sirdi, mums ir jāmaina mūsu dzīve. Nav iespējams būt atšķirīgam savās lūgšanās un ikdienas dzīvē.