19.07.2011

AldisUdris

Bībelē esmu atradis vārdus manām visdziļākajām domām, dziesmas manam priekam, izpausmi manām apslēptajām skumjām un lūgšanas maniem kauna un nespēka brīžiem.