3.08.2015

AldisUdris

Mēs runājam par Kristus otro atnākšanu; puse pasaules nav dzirdējusi par pirmo.

10.11.2011

AldisUdris

Aizlūgšana ir kristieša visiedarbīgākais ierocis. Nekas nevar pretoties tās spēkam. Tā veiks lietas, kad nekas cits nevar palīdzēt. Tiešām brīnums, ka mēs vēl aizvien meklējam palīdzību citur, kad tikai lūgšana vien var palīdzēt. Dievs šo vareno ieroci mums devis un gaida, lai mēs to lietotu. Kādu vilšanos mēs Viņam sagādājam, ja to noliekam sānis un izvēlamies dabiskus līdzekļus pārdabiskam darbam.

1.08.2003

AldisUdris

Krievijas caram Aleksandram patika pa laikam pārģērbties un iejukt savu pavalstnieku vidū, lai dzirdētu, kas tiem sakāms. Kādu nakti viņš apmeklēja kazarmas un ieklausījās karavīru sarunās. Ejot garām kādai teltij, viņa uzmanību piesaistīja jauns virsnieks, kurš, sēdēdams pie galda, bija nolicis galvu uz rokām un dziļi aizmidzis. Klusi piegājis tuvāk, cars paraudzījās pāri virsnieka plecam. Sev par pārsteigumu viņš ieraudzīja … Read More