6.07.2011

AldisUdris

Cilvēks pasaulē redz to, ko viņš nes savā sirdī.

16.06.2010

AldisUdris

Visus četrus evaņģēlijus es uzskatu par pilnīgi īstiem, jo viņos redzams tās godības atspīdums, kas izplūda no Kristus vaiga un bija tik dievišķīgs, cik vispār kādreiz dievišķais parādījies zemes virsū. Lai garīgā kultūra progresē, lai dabas zinātnes attīstās plašumā un dziļumā, un lai cilvēcīgais gars pilnveidojas cik vien iespējams, tomēr tas nekad nepārsniegs kristietības augstumus un tikumisko kultūru, kas tā … Read More

3.07.2009

AldisUdris

Ikviens sadzird tikai to, ko viņš spēj saprast.