13.06.2011

AldisUdris

Gudrību, kas man nemāca, ka Dievs ir mīlestība, es vienmēr uzskatīšu par muļķību.

16.03.2011

AldisUdris

Ne jau zemes attālums no saules, nedz arī saules nevēlēšanās spīdēt ir cēloņi tam, ka diena ir tumša un drūma. Pie vainas ir mākoņi un netīrie izgarojumi. Tāpat Dieva apsolījumi nav pārāk tālu no tavas dvēseles, nedz arī Dievs ir pagriezis tev muguru, bet izgarojumi no tavas miesīgās un neticīgās sirds aizēno tavu skatu.

21.10.2009

AldisUdris

Vai esi kādreiz negaisa laikā skrējis uz patvērumu un negaidīti atradis kādus augļus? Vai apkārtējo vētru dzīts, neesi kādreiz steidzies meklēt glābiņu pie Dieva, un tur atradis negaidītus labumus?

25.03.2004

AldisUdris

Piedošana neienāk dvēselē viena pati; citiem vārdiem sakot, Kristus neienāk mūsu dvēselē tikai ar piedošanu vien! Piedošana ir tā, kas atver durvis, un Viņš ienāk ar dzīvību, spēku un prieku.