31.12.2013

AldisUdris

Dievs prasīja Jonam neiespējamo. Mums jāsaprot, ka tas, ko Dievs prasa, cilvēka skatījumā vienmēr būs neiespējams.

10.08.2011

AldisUdris

Kad Dievs izraugas kādu cilvēku un runā ar viņu, tas vienmēr notiek ar mērķi iesaistīt viņu kādā darbā vai rīcībā. Nekur Rakstos mēs neredzam neskaidru vai mistisku aicinājumu.

6.09.2010

AldisUdris

Kristīgā ētika nav recepte grēcinieka taisnošanai; tā nav kristīgās ticības un pasaules vērtību apvienojums, nedz arī veids, kā kristieši var dzīvot bez Svētā Gara. Tā ir gluži pretēja visam iepriekšminētajam.