8.01.2013

AldisUdris

Mēs nemū˛am neiemācītos drosmi un pacietību, ja dzīve sastāvētu no viena vienīga prieka.

3.05.2011

AldisUdris

Es ilgojos paveikt dižu un cēlu uzdevumu, bet mans galvenais pienākums ir paveikt mazos darbus tā, it kā tie būtu diži un cēli.

28.10.2005

AldisUdris

Akls cilvēks, kas ieliek savu roku Dieva rokā, atrod ceļu daudz drošāk nekā tie, kas ir redzīgi, bet kuriem nav ticības un mērķa.