4.06.2009

AldisUdris

Svētie Raksti nevienā vietā nenosoda zināšanu uzkrāšanu. Pasaules gudrība ir tā, kas tiek nosaukta par ģeķību Dieva priekšā… Filosofijas vēsture ir stāsts par pretrunīgām un atmestām hipotēzēm… daudzas no kurām nav izmantojušas iespēju smelties atziņu tajā, kas atšķetina visus mezglus un atrisina ikvienu pretrunu – Dieva atklāsmē Kristū, kādu to ieraugam Bībelē.