3.08.2010

AldisUdris

Svētie Raksti un daba – abi radušies ar Dieva Vārdu. Svētie Raksti – kā Svētā Gara iedvesma, daba – kā Dieva pavēļu izpildītāja.