25.07.2011

AldisUdris

Nebūsim netaisni un neprasīsim no sevis to, kas nav mūsos. Nekārosim būt tie, kas mēs neesam, bet centīsimies vispilnākā mērā būt tie, kas mēs esam.

10.10.2008

AldisUdris

Tie, kuri mīl, ka no viņiem baidās, baidās no tā, ka kāds viņus mīlētu.

23.11.2006

AldisUdris

Katram kristietim ik dienas nepieciešams pus stundu pavadīt lūgšanā, izņemot dienas, kad viņš ir ļoti aizņemts – tad viņam vajag veselu stundu.

24.05.2005

AldisUdris

Netīkosim pēc jauniem krustiem, ja neesam cienīgi nesuši tos, kuri mums jau uzlikti. Nav pareizi ilgoties būt par mocekli, ja neesi spējīgs panest vienkāršu apvainojumu.

4.11.2004

AldisUdris

Ja es nevēlos neko vairāk kā tīru ūdeni, tad nav nekādas atšķirības, vai tas man tiek pasniegts zelta glāzē vai visvienkāršākajā stikla traukā. Ko gan maina tas, vai Dieva griba man tiek atklāta pārbaudījumos vai gluži otrādi – priekos, jo es taču meklēju tikai Dieva gribu un neko vairāk?

11.03.2004

AldisUdris

Mana nabaga sirds, te nu mēs esam! Esam iekrituši grāvī, no kura mēs tik stingri apņēmāmies izvairīties. Izlūgsimies Dieva žēlastību un paļausimies uz to, ka Viņš palīdzēs mums nākotnē kļūt nelokāmākiem. Un vēlreiz nostāsimies uz pazemības ceļa. Tikai drosmi, mana dvēsele! Turpmāk būsim modrāki. Dievs, palīdzi mums!