19.12.2016

AldisUdris

Cilvēka daba ir kā kūts, kurā dzīvo aizspriedumu ēzelis un kaislību vērsis – dzīvnieki, kuri aizņem daudz vietas un kurus, es pieņemu, mēs visi paklusām barojam. Un tieši starp viņiem, izspiežot viņus ārā, ir jāpiedzimst Kristum un jātiek guldītam viņu silē. Un viņi būs pirmie, kas kritīs ceļos Viņa priekšā.