15.04.2010

AldisUdris

Visi agrīnie kristieši bija misionāri. Viņi neuzskatīja, ka evaņģelizācija ir uzdevums profesionāliem evaņģēlistiem vai mācītājiem, kuriem viņi maksāja algu, jo šādas personas vienkārši neeksistēja. Pirmkristīgajai draudzei nebija misijas darba nozares, tā pati par sevi bija misionāla kustība.