22.01.2007

AldisUdris

Nepieciešamas 70 stundas un 40 minūtes, lai mierīgā tempā izlasītu visu Bībeli. Nepieciešamas 52 stundas un 20 minūtes, lai izlasītu Veco Derību. 18 stundās un 20 minūtēs varēsiet izlasīt Jauno Derību. No Vecās Derības grāmatām visvairāk laika prasīs Psalmi – 4 stundas un 28 minūtes. Jaunajā Derībā Lūkas evaņģēlijam būs nepieciešamas 2 stundas un 43 minūtes.