29.03.2019.

Glorija

Dievs ne vienmēr ir tūlītējas taisnības Dievs, taču Viņš vienmēr ir pilnīgas taisnības Dievs.