24.12.2010

AldisUdris

Imanuels! Šis vārds ir pilnīgs evaņģēlijs. Ko pravietis neskaidrā atklāsmē skatīja un pareģoja, tas atklājās, kad Dieva vienpiedzimušais Dēls gulēja silītē. Un Viņš arī vēl šodien ir Imanuels – caur Savu Garu Viņš patiesi ir ar mums.