#837 – Gaidot iepriecinājumu

Mācītājs: Ainars Baštiks
Audio:
Un redzi, kāds cilvēks bija Jeruzālemē, vārdā Sīmeans; šis cilvēks bija taisns un dievbijīgs, gaidīdams uz Israēla iepriecināšanu, un Svētais Gars bija viņā.
- Lūkas ev. 2:25


#837 – Gaidot iepriecinājumu

AldisUdris