#836 – Kā būt laimīgam?

Mācītājs: Pēteris Sproģis
Audio:
Uz farizeju jautājumu, kad nākšot Dieva valstība, Viņš tiem atbildēja: "Dieva valstība nenāk ārīgi redzamā veidā. Nevarēs arī sacīt: redzi, še viņa ir vai tur, – jo, redziet, Dieva valstība ir jūsu vidū."
- Lūkas ev. 17:20-21


#836 – Kā būt laimīgam?

AldisUdris