#833 – Iespaids

Mācītājs: Ainars Baštiks
Audio:
Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs.
- Mateja ev. 5:16


#833 – Iespaids

AldisUdris