#826 – Maķenīt atpūties

Mācītājs: Ainars Baštiks
Audio:
Un Viņš tiem saka: "Nāciet vieni paši savrup kādā vientuļā vietā un atpūtieties maķenīt." Jo daudz bija, kas nāca un gāja, un tiem nebija vaļas ne ēst. Un tie laivā aizbrauca savrup uz kādu tukšu vietu.
- Marka ev. 6:31-32


#826 – Maķenīt atpūties

AldisUdris