#822 – Ieradumu vadīti

Mācītājs: Ainars Baštiks
Audio:
Tā Jēzus nonāca Nācaretē, kur Viņš bija uzaudzis, un pēc sava ieraduma Viņš sabata dienā iegāja sinagogā. Viņš piecēlās, lai lasītu. Lūkas ev. 4:16

Kas vada manu dzīvi? Kas nosaka manas ikdienas gaitas? Bēŗnam pārsvarā tie būtu vecāki un skolotāji. Jaunībā savukārt liela ietekme ir draugiem. Kādi sacīs, ka lielu lomu spēlē iedzimtība. Gēni. Citi, ka mūs kontrolē valdības un varas. Tehnoloģijas un mēdiji. Būs kāds, kas sacīs- mani ne viens nediktē. Es pats esmu savas laimes kalējs. Taču, ja mēs tā mierīgi padomātu, tad secinātu, ka ļoti lielā mērā manu ikdienu ietekmē un vada ieradumi. Gan sliktie, gan labie. Ne jau velti sakām, ka ieradumam ir liels spēks. Tas tā ir jebkurā dzīves un rakstura jomā. Arī garīgajā. Ieradumi var mani attālināt no Dieva un Svētā Gara klātbūtnes, un ieradumi var veidot mani stiprāku ticībā un Kristus līdzībā.

Nosaki savus mērķus
1.Kor.8:6, 1.Tim.1:5, Ps.1:1-3, 2.Kor.3:18

Pamatskolā vieni no pirmajiem sacerējumiem ir par tēmu: Kas es būšu, kad izaugšu liels? Un, jo lielāki augam, jo grūtāk mums ir uz to atbildēt. Reiz pat prezidents tautas priekšā jautāja: Kas es esmu? Navigatoru dibinātājs Davsons Trotmens reiz sacījis: Es kļūstu par to, ko daru pašreiz. Mēs kļūstam par to, ko ikdienā domājam, skatāmies, runājam vai darām. Kļūstam par to, kas mani interesē. Vai tas ir Kristus?

Izveido sev ieradumus
Lk.2:42, Lk.4:16, Dan.6:10, 2.Ķēn.17:33-34,40

Ieradumi ir tādi, kādus es tos izvēlos. Kādi ir sacījuši, ka ieradums kļūst par ikdienas nepieciešamību, ja to regulāri praktizē trīs līdz četras nedēļas. Arī sekošana Kristum un ticības spēks visbiežāk nebalstās kādās retās, pārdabiskās atklāsmēs, bet gan regulārā garīgā praksē. Veidojot kristīgus ieradumus, kā piemēram, regulāri lūgt Dievu, lasīt Bībeli, būt kopā ar ticīgiem un ik pa brīdim jautāt: Ko gan Jēzus darītu?, mēs kļūsim Viņam līdzīgāki un auglīgāki.

Kontrolē savas izvēles
Joz.24:15, 1.Tes.5:21, 1.Tim.4:7-8, Fil.4:8, Sal.pam.4:14-15, Ef.5:15-17, J.6:67

Viss sākas ar mazām lietām. Ar pirmo izvēli. Kādas ir manas izvēles šodien? Vai es izvēlos Kristu?
- -


#822 – Ieradumu vadīti

AldisUdris