#821 – Patiess prieks

Mācītājs: Ainars Purmalis
Audio:
Tad nu mani brāļi, priecājieties Kungā! Man nav par apgrūtinājumu vēlreiz atkārtot to, ko es jau esmu rakstījis, bet jums tas kalpos par stiprinājumu.
- Vēstule Filipiešiem 3:1


#821 – Patiess prieks

AldisUdris