#803 – Atgriezieties no grēkiem!

Mācītājs: Ainars Purmalis
Audio:
Saki tiem: tik tiešām, ka Es dzīvoju, saka Dievs Tas Kungs, Man nav prieka par bezdievja nāvi, bet gan par to, ka bezdievis atgriežas no sava ļaunā ceļa un dzīvo. Atgriezieties, jel atgriezieties no saviem ļauniem ceļiem! Kāpēc tu gribi mirt, Israēla nams?
- Ecehiēla grāmata 33:11


#803 – Atgriezieties no grēkiem!

AldisUdris