#800 – Lielākais Debesu valstībā

Mācītājs: Ainars Purmalis
Audio:
Pielūkojiet, ka jūs nevienu no šiem mazajiem nenicināt, jo Es jums saku: viņu eņģeļi debesīs vienmēr redz Mana Debesu Tēva vaigu.
- Mateja ev. 18:10


#800 – Lielākais Debesu valstībā

AldisUdris