#797 – Pļaujamā daudz, bet pļāvēju maz

Mācītājs: Ainars Purmalis
Audio:
Un Viņš tiem sacīja: "Pļaujamā daudz un strādnieku maz: tad nu lūdziet pļaujas kungu, lai viņš strādniekus sūta savā pļaujā. Ejiet! Lūk, Es jūs sūtu kā jērus vilku starpā."
- Lūkas ev. 10:2-3


#797 – Pļaujamā daudz, bet pļāvēju maz

AldisUdris