#792 – Sacīkstes

Mācītājs: Ainars Baštiks
Audio:
Vai jūs nezināt, ka skrējēji stadionā gan visi skrien, bet tikai viens saņem goda algu. Skrieniet tā, ka jūs to dabūjat. Kas piedalās sacīkstēs, tas ir visādi atturīgs- viņi tāpēc, lai dabūtu iznīcīgu balvu, bet mēs neiznīcīgu. Tātad es skrienu ne uz ko nezināmu; es cīnos ne kā gaisu sizdams. Bet es norūdu un kalpinu savu miesu, lai, citiem sludinādams, pats nekļūstu atmetams.
1. Vēstule Korintiešiem 9:24-27

Labo cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis. Atliek man tikai saņemt taisnības vainagu, ko mans Kungs, taisnais tiesnesis, dos man viņā dienā, un ne tik vien man, bet arī visiem, kas iemīlējuši viņa parādīšanos.
2. Vēstule Timotejam 4:7-8
- -


#792 – Sacīkstes

AldisUdris