#789 – Kristīgais optimisms

Mācītājs: Miroslavs Tumanovskis
Audio:
21 Jo dzīvot man ir - Kristus un mirt - ieguvums. 22 Bet, ja dzīvot miesā man ir darba auglis, tad es nezinu, ko lai izvēlos? 23 Mani spiež no abām pusēm; es kāroju atraisīties un būt kopā ar Kristu, kas ir daudz, daudz labāk. 24 Bet jūsu dēļ nepieciešams palikt miesā. 25 Un tādā paļāvībā es zinu, ka palieku un palikšu jums visiem par sekmējumu un ticības prieku, 26 lai jūsu līksmība Kristū Jēzū pieaugtu caur mani, kad es ieradīšos atkal pie jums.
- Vēstule Filipiešiem 1:12-26


#789 – Kristīgais optimisms

AldisUdris