#786 – Grēcinieku draugs

Mācītājs: Entonijs Džordans, tulko Miroslavs Tumanovskis
Audio:
27 Un pēc tam Viņš izgāja un ieraudzīja muitnieku, vārdā Levijs, pie muitas sēžam un uz to sacīja: "Nāc Man līdzi." 28 Un, visu atstājis, tas cēlās un sekoja Viņam. 29 Un Levijs taisīja Viņam lielu mielastu savā namā, un tur bija liels pulks muitnieku un citu, kas kopā ar viņiem sēdēja pie galda. 30 Un rakstu mācītāji un farizeji kurnēja pret Viņa mācekļiem un sacīja: "Kāpēc jūs ēdat un dzerat ar muitniekiem un grēciniekiem?" 31 Un Jēzus atbildēja un tiem sacīja: "Veseliem ārsta nevajag, bet slimiem. 32 Nevis taisnus esmu nācis aicināt uz atgriešanos no grēkiem, bet grēciniekus."
- Lūkas ev. 5:27-32


#786 – Grēcinieku draugs

AldisUdris