#783 – Droša drošība

Mācītājs: Andrejs Priedītis
Audio:
13 Viņā arī jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, un, Viņam ticēdami, esat saņēmuši Svētā Gara zīmogu pēc apsolījuma, 14 kas ir mūsu gaidāmā mantojuma ķīla, līdz reiz iegūsim pestīšanas pilnību par slavu Viņa varenībai.
- Vēstule Efeziešiem 1:13-14


#783 – Droša drošība

AldisUdris