#782 – Beznosacījuma mīlestība

Mācītājs: Ainars Purmalis
Audio:
4 Es ilgojos redzēt tevi, atcerēdamies tavas asaras, lai es taptu pilns prieka, 5 un pieminu tavu neliekuļoto ticību, kas papriekš mita tavā vecāmātē Loidā un tavā mātē Eunikā, bet es esmu pārliecināts - mīt arī tevī.
- 2. Vēstule Timotejam 1:4-5


#782 – Beznosacījuma mīlestība

AldisUdris