#781 – Mātes mantojuma svētība

Mācītājs: Markus Rožkalns
Audio:
3 Pateikdamies Dievam, kam es kalpoju kā mani tēvi ar skaidru sirdsapziņu, es nemitīgi pieminu tevi savās lūgšanās nakti un dienu. 4 Es ilgojos redzēt tevi, atcerēdamies tavas asaras, lai es taptu pilns prieka, 5 un pieminu tavu neliekuļoto ticību, kas papriekš mita tavā vecāmātē Loidā un tavā mātē Eunikā, bet es esmu pārliecināts - mīt arī tevī.
- 2. Vēstule Timotejam 1:3-5


#781 – Mātes mantojuma svētība

AldisUdris