#777 – Pēc Lieldienām

Mācītājs: Ainars Baštiks
Audio:
...jūs dabūsiet spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsiet Mani liecinieki kā Jeruzālēmē, tā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam.
- Apustuļu darbi 1:8


#777 – Pēc Lieldienām

AldisUdris