Mateja Alfa kurss 2022

Pasaulē, kas pilna pārbaudījumu, daudzi turpina apšaubīt dzīvi un ilgojas pēc cerības, jēgas un mērķa.
Alfa ir vieta, kur atklāt Dieva mīlestību pret sevi un vieta, kur vienkāršā un nepiespiestā atmosfērā iepazīties ar kristietības pamatiem.
Uz Alfu aicināts ikviens, kas vēlas uzzināt par kristīgo ticību, kas meklē, vēlas iedziļināties vai pieaugt savā ticībā.

Mateja Alfa 2022 notiks no 2022. gada 17. janvāra līdz 4. aprīlim Rīgas Mateja baptistu draudzes baznīcas telpās Rīgā, Matīsa ielā 50b vai Tevis paša izvēlētā vietā, jo paralēli tiksimies arī tiešsaistē!
Tās būs 12 pirmdienas no 19.00 līdz 21.00, kā arī viena nedēļas nogale (norises laiki tiks precizēti).
Dalība Alfā ir bez maksas!

Katrā tikšanās reizē būs vakariņas, notiks lekcija par konkrētu tēmu un diskusija mazajās grupās par dzirdēto.
Visa informatīvā komunikācija par kursu notiks WhatsApp aplikācijā (būs grupa, kurā ierakstus veikt varēs tikai administrators).
Tiešsaistē sarunām mazajās grupās lietosim video zvanu platformu.

Lekcijas lasīs Mateja draudzes mācītāji un draudzes locekļi, kā arī uzaicinātie viesi:
17. janvāris Alfa kursa ievada vakars
24. janvāris Kas ir Jēzus?
31. janvāris Kāpēc Jēzus nomira?
7. februāris Kā es varu būt pārliecināts par savu ticību?
14. februāris Kāpēc un kā man jālūdz?
21. februāris Kāpēc un kā man būtu jālasa Bībele?
28. februāris Kā Dievs mūs vada?
5. – 6. marts Alfas nedēļas nogale –
Kas ir Svētais Gars?
Ko Svētais Gars dara?
Kā es varu tapt Svētā Gara piepildīts?
Kā vislabāk varu izmantot atlikušo dzīvi?
7. marts Kā es varu pretoties ļaunumam?
14. marts Kāpēc un kā man stāstīt citiem?
21. marts Vai Dievs arī mūsdienās dziedina?
28. marts Kam man Baznīca?
4. aprīlis Alfa kursa svinīgās noslēguma vakariņas

Dalība Alfā ir bez maksas ar iespēju ziedot.

Pieteikšanās – ej.uz/MatejaALFA2022