“Kalpošana vismazākajiem”

Kalpošanā pamatā fokusējamies uz cilvēkiem, kuri pasaules acīs ir mazi – maznodrošinātiem, bezpajumtniekiem, dažādās atkarībās esošajiem, kā arī vecuma nespēkā esošiem cilvēkiem.
Lai gan racionāli domājošam prātam šādi cilvēki var šķist sabiedrības labumam nederīgi un lieki, mēs redzam, ka Dieva skatījums ir savādāks.
Bet Dievs izredzēja to, kas ir muļķīgs pasaulē, lai liktu kaunā gudros, un to, kas ir nespēks pasaulē, lai liktu kaunā stipro.
Un, kas pasaules neievērots un atstumts un kas nav nekas, to Dievs izredzēja, lai izdeldētu to, kas ir kaut kas, lai nekas miesīgs nedižotos Dieva priekšā.
Pateicoties Viņam, arī jūs esat Kristū Jēzū, kas mums ir gudrība no Dieva un taisnība, un svētums, un izpirkšanas maksa, lai būtu, kā ir rakstīts: kas dižojas, tas lai dižojas Kungā. 1.Kor. 1:27-31
Mēs kalpojot sekojam Dieva pavēlei, kuru Jēzus atklājis šādā līdzībā: Lūkas ev. 14:21-23: izej steigšus pilsētas ielās un ieliņās un ved šurp nabagus, tizlus, aklus un kroplus! Kalps teica: kungs, ir noticis, kā tu pavēlēji, bet vēl ir vietas. Tad kungs sacīja kalpam: dodies pa ceļiem un sētām un piespied nākt visus, lai mans nams būtu pilns!
Esam darījuši kā Dievs mūs ir aicinājis un nams ir pilns! Kas notiek, ja nams ir pilns nevis ar ārēji tīriem un uzpostiem cilvēkiem, bet gan, kā Vārdā teikts – nabagiem? Atnāc un apskaties! Kaut kas tevī varbūt tiks izaicināts, kaut kas nepatiks vai kaut kas kaitinās… Katrā ziņā Tava paša sirds domas un stāvoklis tiks izgaismots, jo mēs esam piedzīvojuši to paši pie sevis.

Lai gan nams ar Dieva gādību ir ticis piepildīts, mūsu lielākā rūpe ir atnācēju ietērpšana kāzu drēbēs (Mt. ev. 22:1-13).
Šajā uzdevumā izlietojam visu mums doto mīlestības spēku, gudrību un Gara dāvanas, lai šiem cilvēkiem parādītu Dieva Valsību, kas ir tuvu klāt pienākusi.
Liels ir prieks, kad redzam cilvēkus novelkam kā drēbes savu paštaisnību, pasaulīgo domāšanu ar visām tā sekām un kā viņi ietērpjas Kristus piešķirtajā taisnībā caur ticību uz Jēzus paveikto darbu pie krusta!
Arī Tu esi aicināts ņemt dalību šajā Dieva žēlastības brīnumā un pievienoties kādu reizi mūsu komandas darbā! Neraizējies, ja kādas lietas nezināsi vai nesapratīsi. Mums ir atsaucīgi brāļi un māsas, kuri pastāstīts un iepazīstinās Tevi ar šo, Dievam tik īpašo, kalpošanu.