7.02.2005

AldisUdris

Mēs redzam, ka visa mūsu glābšana un visas tai nepieciešamās sastāvdaļas ir apvienotas Kristū. Tādēļ mums ir jāuzmanās, lai neatrodam nevienu tās daļu kur citur. (..) Ja meklējam glābšanu, tā atrodama Viņa ciešanās; ja atbrīvošanu, tā atrodama Viņa notiesāšanā; ja lāsta noņemšanu, Viņa krustā; ja samierināšanu, Viņa upurī; ja šķīstīšanu, Viņa asinīs; ja salīdzināšanu, Viņa nokāpšanā ellē; ja miesas nāvi, Viņa kapā; ja jaunu dzīvi, Viņa augšāmcelšanā; ja nemirstību, arī turpat; ja Debesu valstības mantošanu, Viņa ieiešanā debesīs; ja aizsardzību, drošību, bagātīgu svētības avotu, Viņa valstībā; ja tiesas dienu bez satraukuma, Viņam dotajā varā tiesāt. Un īsumā, ja reiz visa veida labums bagātīgi atrodams Viņā, lai tad papilnam dzeram no šī avota un ne no viena cita!