5.05.2004

AldisUdris

Vai mēs nākam pie Bībeles, lai mūs uzrunā Dievs, lai tiktu padarīti “pestīšanā gudri”, vai vienkārši medījam Rakstu vietas, uz ko celt savas atziņas? Ir ļaudis, kas klejo pa Bībeles Rakstu vietām, lasot vienīgi frāzes, kas sniedz atbilstošu ideju nodrošinājumu sastādīt savus sprediķus, bet nekad neatļauj Dieva Vārda Garam iznākt ārā no Bībeles un iesākt ar viņiem sarunu.