3.11.2010

AldisUdris

Students: “Ser, vai jūs nedomājat, ka Dievs sevi ir atklājis
arī citās reliģijās, nevis tikai kristietībā?”
Barts: “Nē, Dievs sevi nav atklājis nevienā reliģijā, arī kristietībā ne.
Viņš Sevi ir atklājis Savā Dēlā.”