3.11.2009

AldisUdris

Man saka, ka es glaudot nepareizi – pret spalvu. Nav tiesa. Pagrieziet kaķi pretējā virzienā!