24.08.2009

AldisUdris

Dievs mūs radīja ar acīm, kas pievērstas Viņam, un rokām, kas izstieptas pretim Viņa radībai. Cilvēka dzīvē viss ir savstarpējā saistībā. Novēršot acis no Dieva un uzlūkojot pašiem sevi, mūsu apziņa tiek vērsta uz sevi, nevis uz Dievu, un rokas vairs netiek sniegtas savam tuvākajam, bet gan apskauj un silda mūsu ķermeni. Novēršoties no Dieva un uzlūkojot sevi, Ādams un Ieva atklāja, ka ir kaili (1.Mozus 3:7). Agrāk viņi nekad nebija pamanījuši savu kailumu. Nav runa par to, ka viņiem faktiski nebija nekā, ar ko aizsniegt savu miesu. Nu viņiem pirmo reizi bija vajadzīgs kaut kas, ar ko aizsegties, jo viņi vairs neļāva sevi aizsegt Dievam.