Disciplīna sāp daudz mazāk nekā nožēla.

Ja tev nav draugu, kas tevi izaicina, tad tev nav draugu.

Bērni ir mūsu otrā iespēja piedzīvot labas vecāku-bērnu attiecības.

“Centieties ieiet pa šaurajiem vārtiem, jo Es jums saku: daudzi vēlēsies ieiet, bet nevarēs.” (Lūkas ev. 13:24) Kādēļ tad ne? Tādēļ, ka viņi nezina, kas ir šaurie vārti. Ticība ir tā, kas dara cilvēku mazu, jā, pavisam niecīgu, tā ka viņš zaudē cerību uz saviem darbiem un turas tikai pie Dieva žēlastības, atteikdamies no visām citām lietām. Bet kainiski svētie (tas ir darbu svētie, skat. 1. Mozus grāmatu 4:3-5) domā, ka šaurie vārti ir labie darbi. Tādēļ viņi nekļūst mazi un neatmet cerību uz saviem darbiem, jā, viņi tos sakrāj lielos maisos, apkraujas ar tiem un mēģina ieiet Debesu valstībā – to nav iespējams izdarīt, gluži kā kamielim ar savu lielo kupri ir neiespējami iziet caur adatas aci.

Tu esi ļaunāks nekā tu spēj iedomāties, un daudz vairāk mīlēts nekā tu spēj cerēt.

Labākais veids, kā paredzēt nākotni, ir radīt to.

Ticība nekad nezin, uz kurieni tā tiek vesta, bet tā mīl un pazīst To, kurš viņu ved.

Ja tu zini patiesību, tev tā ir jāpasludina mīlestībā, citādi gan vēsts, gan vēstnesis tiks atraidīti.

Nesalīdzini sevi ar citiem, bet iedvesmojies no viņiem!

Ja tu spēj visas lietas kontrolēt, tu brauc pārāk lēni.