10.09.2009

AldisUdris

Jo vairāk mēs iedziļināmies dabas izpratnē, jo dziļāka kļūst pārliecība, ka tikai ticība visvarenajam Radītājam un Tā dievišķai gudrībai, kas radījusi debesis un zemi, pēc stingri noteikta un mūžīga plāna, var atrisināt dabas un cilvēka dzīves noslēpumus. Arī turpmāk mēs celsim pieminekļus cilvēkiem, kas ar savu ugunīgo garu veikuši ko izcilu, bet mums nav jāaizmirst, kāds gods pienākas Tam, kas ielicis brīnumu katrā puteklī un veselu dzīvības pasauli vienā ūdens pilienā.