Ja tu zinātu no galvas visu Bībeli un piedevām arī visus filosofu izteicienus, tad ko tas tev līdzētu bez Dieva mīlestības un bez Viņa žēlastības?


Ja tu tici neredzamajam Kristum, tu ticēsi arī neredzamajam Kristus potenciālam cilvēkos sev apkārt.


Tev jābūt pateicīgam, ka Dievs tev nav samaksājis pēc taviem nopelniem – ka Viņš ar tevi nav rīkojies tā, kā to prasa tavi grēki; ka Viņš nav atalgojis tavu nekrietnību. “Redzi, Es visu daru jaunu,” saka Jēzus, un pārvērš Savus ļaudis par Dieva bērniem.


Tā ir skumja lieta – dzīvot dzīvi, kurā nav aicinājuma.
Mums ir vesela paaudze, kurai nav nekā cita, ko darīt ar savām dzīvēm, kā vien tas, ko viņi paši izlemj.
Dieva aicinājums ir lieliska svētība.


Tikai Dieva bijāšana var mums atņemt bailes no cilvēkiem.


Pamatu pamatos Dievs dod žēlastību nevis tāpēc, ka ir vajadzības, bet tāpēc, ka Viņš ir žēlastības Dievs.


Mēs citus vērtējam pēc viņu darbiem, bet sevi pēc saviem labajiem nodomiem.


Dieva kareivji necīnās pasaulīgā goda, varas un slavas dēļ. Viņi cīnās par Dieva uzvaru.


Ja tu skaties uz pasauli, tu būsi satraukts. Ja tu skaties
uz sevi, tu būsi nomākts. Ja tu skaties uz Kristu, tu būsi mierīgs!


Lasot Svētos Rakstus, es tieku tā atjaunots, ka šķiet, arī visa daba ap mani atjaunojas. Debesis izskatās tīrākas un zilākas, bet koki – zaļāki. Visa pasaule ir Dieva godības izmainīta, un man zem pēdām skan mūzika.